Skoči na vsebino

Kdo smo

Lekarna Nova je zasebna lekarna, ki je z delovanjem začela leta 2009. Za vas skrbimo visoko izobraženi magistri farmacije z dodatnimi znanji s področij aromaterapije, homeopatije, Bachovega cvetnega zdravljenja, naturopatije in kozmetike. Redno skrbimo za strokovno izobraževanje in dopolnjevanje svojega znanja, saj se zavedamo, da bomo le tako lahko izpolnili vaša pričakovanja.

Mešanice čajev
Lekarna v Šempetru pri Gorici
Homeopatska zdravila

Vaše zdravje

Globoko v nas so posajena semena, iz katerih lahko v določenem obdobju našega življenja, v primeru niza stresnih dogodkov, vznikne bolezen. Bodisi se bolezen izraža kot bolečina, nelagodje ali šibkost, vselej omejuje človeka. Ravno nasprotno pa zdravje doživljamo kot občutek svobode in dobrega počutja. Zato je svoboda ključna beseda, ko govorimo o zdravju. Če povzamemo besede svetovno znanega homeopata prof. Vithoulkasa, lahko rečemo, da je zdravje:

– odsotnost bolečine in občutek dobrega počutja,
– dinamični občutek miru in spokojnosti,
– jasnost razmišljanja in dojemanja.

Naše poslanstvo je, da vam pomagamo pri skrbi za vaše zdravje.

Kazalniki kakovosti

V Lekarni Nova d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki zajema vse potrebne postopke za kakovostno izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja za nenehno izboljševanje delovanja lekarne.

Naš namen je:

– nenehno izboljševanje naših storitev v zadovoljstvo naših uporabnikov,
– rast in razvoj lekarne,
– uvajanje novih storitev,
– vzpostavitev učinkovitega sistema komunikacije in dejavnosti za zagotavljanje ustreznega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev,
– nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih,
– skrb za okolje ter za zdravo in varno delo zaposlenih.

Kakovost in varnost v lekarni zagotavljamo z:

– izvedbo notranje presoje dobre prakse (redni interni strokovni nadzori),
– posodabljanjem varnostnih protokolov za posamezne storitve (postopkov in navodil za delo),
– naročanjem zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov, živil za posebne zdravstvene namene in drugih artiklov od preverjenih dobaviteljev oz. veledrogerij,
– spremljanjem odpoklicev izdelkov in vodenjem zahtevanih evidenc,
– nadzorom nad merilno in delovno opremo,
– rednimi validacijami aparatur in opreme v lekarni,
– spremljanjem kazalnikov kakovosti, zadovoljstva uporabnikov,
– spremljanje in analiziranje opozorilnih nevarnih dogodkov in napak pri izvajanju lekarniške dejavnosti,
– vzpostavljenim sistemom za obvladovanje tveganj.